Audi Sraz Špindlerův Mlýn 2019

-, Špindlerův Mlýn

Krátký popisek

Vážení příznivci vozů značky Audi Chtěli bychom vám tímto oznámit konání akce “Audi sraz Špindlerův Mlýn” konané v období 7.-8. září 2019 u sjezdovky Svatý Petr, známé jako Home of Quattro.


Podrobnosti o srazu

Vážení příznivci vozů značky Audi Chtěli bychom vám tímto oznámit konání akce “Audi sraz Špindlerův Mlýn” konané v období 7.-8. září 2019 u sjezdovky Svatý Petr, známé jako Home of Quattro. Generálním partnerem této akce je Skiareál Špindlerův Mlýn , AUDI home of quattro a Autoservis AudiTech. Jedná se o druhý sraz takového rozsahu v této republice. Součástí budou: DJ, soutěže, veřejná prezentace vozů moderátorem, quattro legendy, fotografové, kameraman, dron, dětský koutek...a spousta dalšího. Na případnou Vaší návštěvu se těší tým Autoservisu AudiTech Pravidla akce!!!! ČTĚTE POZORNĚ !!! Vstup na pozemek, jakožto pobyt na ploše a účast na akci Audi sraz JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. 1 Vstupem do areálu, návštěvníci souhlasí se zveřejněním fotek své osoby a/nebo vozidla, jména a dalších podrobností potřebných pro propagaci akce - dle GDPR. 2 V celém areálu akce je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h. Během jízdy v prostoru akce je řidič povinnen mít rozsvícené potkávací světlomety. 3 Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, platí zákaz vstupu za reflexní pásky a ohraničení. 4 Automobily je možné zaparkovat na parkovištích dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů. 5 Příjezd na akci je možný v sobotu od 8:00 . 6 Zákaz jízdy v době od 16:00 do 7:00 hodin. Vyjímku tvoří pouze vozidla, která opouštějí areál akce, řidiči jsou povinni nahlásit pořadateli pohyb vozu a mít rozsvícené potkávací světlomety a zapnuté výstražné světla. 7 Zákaz jízdy na motocyklech, mopedech a minibicích tak i jízdních kolech a jim podobným prostředkům. 8 Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění. 9 Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce. 10 Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování" je zakázáno. 11 Děti do 10-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů. 12 Psům je povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel. 13 Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Všichni jsou povinni vhazovat odpadky do mobilních odpadkových košů. 14 Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít povolení organizátora akce. 15 Zákaz zozdělávání ohně a grilování. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor akce. Takto vyloučený ůčastník odevzdá klíče od vozu pořadateli z hlediska bezpečnosti a nutnosti manipulace s vozem např. vjezd záchraných složek atd. a budou mu navráceny před ukončením akce v NEDĚLI ve 12:00h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VSTUPNÉ na akci činí 250Kč za osobu. Děti do 10ti let a držitelé ZTP mají vstup zdarma

Mapka